Tuš kadi

Izberite dimenzijo tuš kadi

Tuš kad Madrid 80x80 Rok dobave 08.04.2020 235
Tuš kad Madrid 80x80
 • Zaloga
 • 80 cm x 80 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Madrid 90x90 Rok dobave 08.04.2020 254
Tuš kad Madrid 90x90
 • Zaloga
 • 90 cm x 90 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x90 Rok dobave 08.04.2020 266
Tuš kad Slate 70x90
 • Zaloga
 • 70 cm x 90 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Paris 80x120 Rok dobave 08.04.2020 272
Tuš kad Paris 80x120
 • Zaloga
 • 80 cm x 120 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x90 Rok dobave 08.04.2020 342
Tuš kad Slate 90x90
 • Zaloga
 • 90 cm x 90 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x100 Rok dobave 08.04.2020 381
Tuš kad Slate 90x100
 • Zaloga
 • 90 cm x 100 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x100 Rok dobave 08.04.2020 422
Tuš kad Slate 100x100
 • Zaloga
 • 100 cm x 100 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x110 Rok dobave 08.04.2020 511
Tuš kad Slate 110x110
 • Zaloga
 • 110 cm x 110 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Stone 80x80 Rok dobave 08.04.2020 270
Tuš kad Stone 80x80
 • Zaloga
 • 80 cm x 80 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x100 Rok dobave 08.04.2020 296
Tuš kad Slate 70x100
 • Zaloga
 • 70 cm x 100 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x100 Rok dobave 08.04.2020 338
Tuš kad Slate 80x100
 • Zaloga
 • 80 cm x 100 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Stone 80x90 Rok dobave 08.04.2020 341
Tuš kad Stone 80x90
 • Zaloga
 • 80 cm x 90 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x140 Rok dobave 08.04.2020 414
Tuš kad Slate 70x140
 • Zaloga
 • 70 cm x 140 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x110 Rok dobave 08.04.2020 419
Tuš kad Slate 90x110
 • Zaloga
 • 90 cm x 110 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x110 Rok dobave 08.04.2020 466
Tuš kad Slate 100x110
 • Zaloga
 • 100 cm x 110 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x100 Rok dobave 08.04.2020 470
Tuš kad Slate 110x100
 • Zaloga
 • 110 cm x 100 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x110 Rok dobave 08.04.2020 326
Tuš kad Slate 70x110
 • Zaloga
 • 70 cm x 110 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x120 Rok dobave 08.04.2020 357
Tuš kad Slate 70x120
 • Zaloga
 • 70 cm x 120 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x110 Rok dobave 08.04.2020 372
Tuš kad Slate 80x110
 • Zaloga
 • 80 cm x 110 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x130 Rok dobave 08.04.2020 384
Tuš kad Slate 70x130
 • Zaloga
 • 70 cm x 130 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x120 Rok dobave 08.04.2020 406
Tuš kad Slate 80x120
 • Zaloga
 • 80 cm x 120 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x130 Rok dobave 08.04.2020 439
Tuš kad Slate 80x130
 • Zaloga
 • 80 cm x 130 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x150 Rok dobave 08.04.2020 444
Tuš kad Slate 70x150
 • Zaloga
 • 70 cm x 150 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x120 Rok dobave 08.04.2020 456
Tuš kad Slate 90x120
 • Zaloga
 • 90 cm x 120 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x160 Rok dobave 08.04.2020 473
Tuš kad Slate 70x160
 • Zaloga
 • 70 cm x 160 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x140 Rok dobave 08.04.2020 473
Tuš kad Slate 80x140
 • Zaloga
 • 80 cm x 140 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x130 Rok dobave 08.04.2020 494
Tuš kad Slate 90x130
 • Zaloga
 • 90 cm x 130 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x170 Rok dobave 08.04.2020 503
Tuš kad Slate 70x170
 • Zaloga
 • 70 cm x 170 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x150 Rok dobave 08.04.2020 508
Tuš kad Slate 80x150
 • Zaloga
 • 80 cm x 150 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x120 Rok dobave 08.04.2020 508
Tuš kad Slate 100x120
 • Zaloga
 • 100 cm x 120 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x100 Rok dobave 08.04.2020 513
Tuš kad Slate 120x100
 • Zaloga
 • 120 cm x 100 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x140 Rok dobave 08.04.2020 533
Tuš kad Slate 90x140
 • Zaloga
 • 90 cm x 140 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x160 Rok dobave 08.04.2020 542
Tuš kad Slate 80x160
 • Zaloga
 • 80 cm x 160 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x130 Rok dobave 08.04.2020 549
Tuš kad Slate 100x130
 • Zaloga
 • 100 cm x 130 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x120 Rok dobave 08.04.2020 558
Tuš kad Slate 110x120
 • Zaloga
 • 110 cm x 120 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x110 Rok dobave 08.04.2020 564
Tuš kad Slate 120x110
 • Zaloga
 • 120 cm x 110 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x150 Rok dobave 08.04.2020 571
Tuš kad Slate 90x150
 • Zaloga
 • 90 cm x 150 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x170 Rok dobave 08.04.2020 576
Tuš kad Slate 80x170
 • Zaloga
 • 80 cm x 170 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x140 Rok dobave 08.04.2020 592
Tuš kad Slate 100x140
 • Zaloga
 • 100 cm x 140 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x130 Rok dobave 08.04.2020 604
Tuš kad Slate 110x130
 • Zaloga
 • 110 cm x 130 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x120 Rok dobave 08.04.2020 609
Tuš kad Slate 120x120
 • Zaloga
 • 120 cm x 120 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x160 Rok dobave 08.04.2020 609
Tuš kad Slate 90x160
 • Zaloga
 • 90 cm x 160 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x150 Rok dobave 08.04.2020 633
Tuš kad Slate 100x150
 • Zaloga
 • 100 cm x 150 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad slate 90x170 Rok dobave 08.04.2020 647
Tuš kad slate 90x170
 • Zaloga
 • 90 cm x 170 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x140 Rok dobave 08.04.2020 652
Tuš kad Slate 110x140
 • Zaloga
 • 110 cm x 140 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x130 Rok dobave 08.04.2020 659
Tuš kad Slate 120x130
 • Zaloga
 • 120 cm x 130 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x160 Rok dobave 08.04.2020 676
Tuš kad Slate 100x160
 • Zaloga
 • 100 cm x 160 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x150 Rok dobave 08.04.2020 698
Tuš kad Slate 110x150
 • Zaloga
 • 110 cm x 150 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x140 Rok dobave 08.04.2020 710
Tuš kad Slate 120x140
 • Zaloga
 • 120 cm x 140 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x170 Rok dobave 08.04.2020 719
Tuš kad Slate 100x170
 • Zaloga
 • 100 cm x 170 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x160 Rok dobave 08.04.2020 743
Tuš kad Slate 110x160
 • Zaloga
 • 110 cm x 160 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x150 Rok dobave 08.04.2020 761
Tuš kad Slate 120x150
 • Zaloga
 • 120 cm x 150 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x170 Rok dobave 08.04.2020 791
Tuš kad Slate 110x170
 • Zaloga
 • 110 cm x 170 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x160 Rok dobave 08.04.2020 811
Tuš kad Slate 120x160
 • Zaloga
 • 120 cm x 160 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 130x130 Rok dobave 08.04.2020 849
Tuš kad Slate 130x130
 • Zaloga
 • 130 cm x 130 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x170 Rok dobave 08.04.2020 863
Tuš kad Slate 120x170
 • Zaloga
 • 120 cm x 170 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 130x140 Rok dobave 08.04.2020 903
Tuš kad Slate 130x140
 • Zaloga
 • 130 cm x 140 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Porcelain 1 104
Tuš kad Porcelain 1
 • 72 cm x 72 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain 2 139
Tuš kad Porcelain 2
 • 80 cm x 80 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain 5 139
Tuš kad Porcelain 5
 • 80 cm x 80 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain 7 150
Tuš kad Porcelain 7
 • 72 cm x 90 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain 3 159
Tuš kad Porcelain 3
 • 90 cm x 90 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain 6 159
Tuš kad Porcelain 6
 • 90 cm x 90 cm
 • Keramika
Tuš kad New Flat 1 168
Tuš kad New Flat 1
 • 80 cm x 80 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 2A 178
Tuš kad New Flat 2A
 • 75 cm x 90 cm
 • Akril
Tuš kad Porcelain 8 179
Tuš kad Porcelain 8
 • 70 cm x 100 cm
 • Keramika
Tuš kad New Flat 3 180
Tuš kad New Flat 3
 • 70 cm x 100 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 5 180
Tuš kad New Flat 5
 • 72 cm x 110 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 2 198
Tuš kad New Flat 2
 • 90 cm x 90 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 4 198
Tuš kad New Flat 4
 • 80 cm x 100 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 6 209
Tuš kad New Flat 6
 • 80 cm x 110 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 7 209
Tuš kad New Flat 7
 • 70 cm x 120 cm
 • Akril
Tuš kad Porcelain Flat 3 209
Tuš kad Porcelain Flat 3
 • 72 cm x 90 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain 11 209
Tuš kad Porcelain 11
 • 80 cm x 100 cm
 • Keramika
Tuš kad New Flat 8 212
Tuš kad New Flat 8
 • 80 cm x 120 cm
 • Akril
Tuš kad Porcelain 9 219
Tuš kad Porcelain 9
 • 70 cm x 120 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain 12 229
Tuš kad Porcelain 12
 • 80 cm x 120 cm
 • Keramika
Tuš kad Element 1 239
Tuš kad Element 1
 • 80 cm x 80 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 9 242
Tuš kad New Flat 9
 • 70 cm x 130 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 11 247
Tuš kad New Flat 11
 • 70 cm x 140 cm
 • Akril
Tuš kad Element 2 249
Tuš kad Element 2
 • 90 cm x 90 cm
 • Akril
Tuš kad Porcelain Flat 1 249
Tuš kad Porcelain Flat 1
 • 90 cm x 90 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain Flat 2 249
Tuš kad Porcelain Flat 2
 • 90 cm x 90 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain Flat 4 249
Tuš kad Porcelain Flat 4
 • 70 cm x 100 cm
 • Keramika
Tuš kad Porcelain Flat 5 269
Tuš kad Porcelain Flat 5
 • 70 cm x 120 cm
 • Keramika
Tuš kad New Flat 10 272
Tuš kad New Flat 10
 • 80 cm x 130 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 12 274
Tuš kad New Flat 12
 • 80 cm x 140 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 13 279
Tuš kad New Flat 13
 • 70 cm x 150 cm
 • Akril
Tuš kad Porcelain Flat 6 279
Tuš kad Porcelain Flat 6
 • 80 cm x 100 cm
 • Keramika
Tuš kad New Flat 14 287
Tuš kad New Flat 14
 • 80 cm x 150 cm
 • Akril
Tuš kad Element 3 299
Tuš kad Element 3
 • 80 cm x 120 cm
 • Akril
Tuš kad Porcelain Flat 7 299
Tuš kad Porcelain Flat 7
 • 80 cm x 120 cm
 • Keramika
Tuš kad New Flat 15 307
Tuš kad New Flat 15
 • 70 cm x 160 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 16 313
Tuš kad New Flat 16
 • 80 cm x 160 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 17 313
Tuš kad New Flat 17
 • 70 cm x 170 cm
 • Akril
Tuš kad Element 4 339
Tuš kad Element 4
 • 80 cm x 140 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 18 345
Tuš kad New Flat 18
 • 80 cm x 170 cm
 • Akril
Tuš kad Element 5 359
Tuš kad Element 5
 • 80 cm x 160 cm
 • Akril
Tuš kad New Flat 19 399
Tuš kad New Flat 19
 • 80 cm x 180 cm
 • Akril
Tuš kad Slate 70x180 533
Tuš kad Slate 70x180
 • 70 cm x 180 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x190 561
Tuš kad Slate 70x190
 • 70 cm x 190 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 70x200 603
Tuš kad Slate 70x200
 • 70 cm x 200 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x180 609
Tuš kad Slate 80x180
 • 80 cm x 180 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x190 643
Tuš kad Slate 80x190
 • 80 cm x 190 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x180 685
Tuš kad Slate 90x180
 • 90 cm x 180 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 80x200 702
Tuš kad Slate 80x200
 • 80 cm x 200 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x190 724
Tuš kad Slate 90x190
 • 90 cm x 190 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x180 761
Tuš kad Slate 100x180
 • 100 cm x 180 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 90x200 787
Tuš kad Slate 90x200
 • 90 cm x 200 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x190 803
Tuš kad Slate 100x190
 • 100 cm x 190 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x180 837
Tuš kad Slate 110x180
 • 110 cm x 180 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 100x200 846
Tuš kad Slate 100x200
 • 100 cm x 200 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x190 883
Tuš kad Slate 110x190
 • 110 cm x 190 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x180 913
Tuš kad Slate 120x180
 • 120 cm x 180 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x200 940
Tuš kad Slate 110x200
 • 110 cm x 200 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x190 964
Tuš kad Slate 120x190
 • 120 cm x 190 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x210 994
Tuš kad Slate 110x210
 • 110 cm x 210 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x200 1025
Tuš kad Slate 120x200
 • 120 cm x 200 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 110x220 1079
Tuš kad Slate 110x220
 • 110 cm x 220 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x210 1079
Tuš kad Slate 120x210
 • 120 cm x 210 cm
 • Umetni kamen
Tuš kad Slate 120x220 1213
Tuš kad Slate 120x220
 • 120 cm x 220 cm
 • Umetni kamen

Tuš kadi iz kvalitetnih materialov

V naši trgovini ponujamo vam tuš kadi vseh vrst in dimenzij glede na vaš okus in zahtevnost vaše kopalnice. V ponudbi imamo tuš kadi iz umetnega kamna proizvajalcev Miraggio in Zenon, in tuš kadi iz keramike in akrila proizvajalca Karag. Prodajamo tuš kadi najmanj 70x70 in največ 130x140 cm širine in dolžine.

Ko izbirate tuš kad, naj bodite pozorni na kakovost materiala in površino vašega prostora. Če želite kvalitetno tuš kad za celo življenje vaše kopalnice, lahko izberete tuš kad iz umetnega kamna. Te tuš kadi so najbolj trdi in odporni udarcem ter polomu, so tudi preproste za čiščenje. Tuš kadi znamke Miraggio imamo v dimenzijah od 80x80 do 120x70 polkrožne in pravokotne oblike. To so tuš kadi iz umetnega kamna z gladko, ravno in sijočo površino, katera je najboljša, če vaša tuš kabina bo imela drsna vrata.

Če potrebujete tuš kad s hrapavo površino, ali potrebujete tuš kad izven standardnih dimenzij, lahko izberete tuš kad Slate proizvajalca Zenon. Te tuš kadi so lahko rezane in izdelane v različnih barvah – beli, bež, črni, sivi, in kakšni drugi barvi iz RAL spektra.

Keramične in akrilne tuš kadi lahko naročite, če želite bolj klasično varianto. Akrilne so izdelane iz plastike in pokrite z akrilnim listom, oni so lahke za čiščenje in imajo ravno sijočo površino. Tuš kadi iz akrila in keramike so od proizvajalca Karag v Grčiji in so zelo kvalitetni.

Zraven tuš kadi lahko pogledate našo ponudbo tuš kabin in tuš stekel proizvajalca Karag, stekla katerih so kaljeni debeline 6 mm ali 8 mm, oni so tudi odporne vodnemu kamnu in so zelo trdi. Za popoln videz lahko tudi naročite armature za tuš ali za kad.

Zaloga in dostava po celi Sloveniji!

Lahko uporabljamo piškotke?