Splošni pogoji


Splošni pogoji urejajo prodajo in nakup blaga, pravice in obveznosti potrošnikov ter ostala vprašanja v zvezi s dejavnostjo trgovine Pegasus Pro podjetja Pegasus Pro d.o.o., davčna številka SI99407639, naslov Prušnikova ulica 89, 1210 Ljubljana-Šentvid (v nadaljevanju: Prodajalec). Prodajalec deluje v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, predvsem v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s Splošnimi uredbami o varstvu podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Potrošnik z uporabo spletnega kataloga, klikom na polje "naročilo blaga", "potrditev zaloge", "kdaj bo na zalogi?" ali dostopom do trgovine preko drugih kanalov (po telefonu, preko elektronske pošte, preko online-svetovanja) potrdi, da je obveščen o vsebini teh Splošnih pogojev.

Naročila, narejena v spletnem katalogu na strani www.pegasus-pro.si, se obravnavajo kot pogodba o nakupu, skljenjena na daljavo. Pogodba traja, dokler niso izpolnjene pravice in obveznosti pogodbenih strank.  Vse cene na spletni strani www.pegasus-pro.si so v EUR, veljavne na dan naročila blaga in vlkjučujejo DDV. Prodajalec izda kupcu račun za kupljeno blago ob prodaji, skljenjeni v poslovnih prostorih prodajalca ali ob dostavi blaga, če je pogodba sklenjena na daljavo. Cene za blago ne vključujejo stroškov dostave.

Potrošnik pri potrdilu naročila mora se strinjati s stroškami dostave in dodatnimi stroškami, ki nastanejo zaradi narave blaga. Podatki o tehničnih značilnosti in slike blaga so navedeni na spletni strani.

Vsak izdelek ima posamezno stran; izdelki, ki imajo več možnosti naročanja (barvne razlike, dodatne možnosti dimenzije, prilagoditev blaga potrebam kupca) ali izdelki, ki niso navedeni na spletni strani www.pegasus-pro.si, se štejejo kot izdelki po naročilu in se obravnavajo kot blago, narejeno po natančnih navodilih kupca ter prilagojeno njegovim potrebam in nima možnosti vračila. V posameznih primerih lahko se obrnete na naš kontaktni center za več informacij o možnosti vračila takšnih izdelkov. Prodajalec izpolni svojo pogodbeno obveznost z dostavo blaga - osebno ali preko dostavne službe.

NEIZROČENE POŠILJKE

Če naročenih artiklov, ki so poslani s Pošto Slovenije s plačilom po povzetju, ne prevzamete ter naročilo v preteku čakalne dobe dostavne službe Pošte Slovenije je vrnjeno na naslov podjetja, to SE NE ŠTEJE KOT ODSTOP OD POGODBE. V tem primeru je pogodba še vedno veljavno skljenjena in se obravnava kot enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. S tem dejanjem povzročite finančno škodo podjetju. 

Po Obligacijskem zakoniku kupec je dolžan naročen paket prevzeti ter plačati odkupnino. Če naročilo ni prevzeto in ni plačano, kupcu zaračunamo poštne in administrativne stroške neprevzetega paketa v skupnem znesku 15 EUR. Tej pogodbeni kazni se lahko kupec izogne s ponovno dostavo povečano za stroške vrnitve naročila ter nove dostave. Plačilo mora biti izvedeno v roku 3 dni po predračunu na tranzakcijski račun podjetja. Kupci, ki paketa ne prevzamejo in v prihodnosti ponovno oddajo naročilo, bodo morale poravnati plačilo predhodno po predračunu. 

Stroške neprevzete pošiljke se krijejo s plačilom računa s plačilnim rokom 8 dni od izstavitve. V kolikor račun ni poravnan se nastala situacija ureja s terjatvijo.  

POTROŠNIKOM PRIPOROČAMO, DA OB PREVZEMU BLAGA:

- Prepričajte se, da izdelek, ki ste ga dobili, je v brezhibnem stanju ter je izdelek, ki ste ga naročili. Če izdelek ni pravilen - ne odpirajte originalne škatle in ne uporabljajte tega izdelka. Če napačni izdelek odprete, izvedete montažo ali ga začnete uporabljati, postanete finančno odgovorni za dostavljen izdelek. 

- Če slika ali naziv na embalaži se ne ujema z naročenim artiklom, prosimo da izdelka ne odpirate, nas pa kontaktirate na telefonsko številko 040 854 500 ali na elektronski naslov trgovina@pegasus-pro.si. 

- Če izdelek se ujema z vašim naročilom, embalažo odpirajte previdno, nalepk ter zaščitne folije ne poškodujte dokler niste prepričani, da izdelek boste obdržali.

- Pri dostavi z našo dostavno službo preverite izdelek skupaj z voznikom in samo po pregledu podpišite dobavnico. 

- Pri dostavi z drugo dostavno službo priporočamo, da izdelek pregledate ob prevzemu in naprej preverite na zunanje poškodbe. Poškodovani izdelek lahko zavrnete pri dostavi in nam o tem nemudoma sporočite. Samo pri tem postopku vam lahko omogočimo hitro zamenjavo. 

VRAČILA IN REKLAMACIJE

Naročila, izvedena preko spletnega obrazca, po telefonu, preko elektronske pošte ali preko online-svetovanja, obravnavamo kot naročila, skelnjena na daljavo. Pri takšnih nakupih potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe brez obrazložitve svoje odločitve. Stroške vračila blaga bremenijo v tem primeru potrošnika. Vračilo ploščic je možno le v primeru, če imamo isto serijo ploščic na zalogi ter ne gre za ploščice, ki so bili v odprodaji zalog ali akcijski ponudbi. Pri vsakem vračilu ploščic zaračunavamo manipulativne stroške v višini 10% od skupnega zneska vračila!

Pri prodajni pogodbi začne omenjeni odstopni rok teči z dnem, ko:

  • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom
  • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec naroči v enem naročilu
  • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov
  • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna

Potrošnik lahko uveljavi pravico do odstopa od pogodbe v pisni obliki na naš elektronski naslov trgovina@pegasus-pro.si ali info@pegasus-pro.si. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe nosi kupec. O prejemu obvestila za odstop od pogodbe prodajalec mora obvestiti potrošnika takoj. Vračilo plačil se opravi najkasneje v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. Prodajalec vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, ali na tranzakcijski račun, če gre za plačilo s kartico ali po predračunu. Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne, ali izroči prodajalcu ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Kupec v povezavi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah:
1. glede blaga, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam ter blaga, ki je izredna ponudba. 
2. glede blaga, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe
3. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je kupec po dostavi odprl varnostni pečat (če pečata ni, velja če je kupec odprl originalno embalažo)
4. o dobavi časopisov, periodičnega tiska
5. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat (sem sodijo brivniki, masažni aparati, oblačila za hujšanje, rezervne mrežice in noži za brivnike, zobne ščetke,...);
6. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti. 
7. Vračil vgrajenega materiala (položene ploščice, zmontirane ter zasilikonirane tuš kabine) ne sprejemano! 


Potrošnik lahko vloži reklamacijo z namenom uveljavljanja pravice na podlagi stvarnih napak, garancije, napačno izračunane cene in drugih napak. Reklamacije lahko oddate v pisni obliki na info@pegasus-pro.si ali na trgovina@pegasus-pro.si

Prodajalec bo na reklamacijo potrošnika odgovoril nemudoma ali najpozneje v 8 (osmih) dneh od dneva prejema reklamacije.

 

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja tudi za stvarne (tovarniške) napake. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo po tem, ko je kupec prevzel blago, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznana stvarna napaka se ne upošteva.

Napaka je stvarna:

  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
  • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje (in ta je bila prodajalcu znana oz. bi mu morala biti znana)
  • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
  • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila

Reklamacije za fizične poškodbe ali vidne napake na izdelku obravnavamo samo v roku 7 dni od prejema blaga. Pri prevzemu blaga morate se prepričati, da izdelek je brezhiben vizualno.  
 

Reševanje sporov:

Prodajalec in potrošnik se strinjata, da bosta poskušala vse morebitne nesporazume, ki nastanejo v času trajanja pogodbenega razmerja, rešiti na miren način. V kolikor spora ni mogoče rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče po stalnem prebivališču kupca.

Dne 14. 11. 2015 je pričel veljati Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015; v nadaljevanju ZIsRPS). ZIsRPS ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih sporov med podjetji in potrošniki s posredovanjem izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (v nadaljevanju: izvajalec IRPS). Skladno z drugim odstavkom 8. člena ZIsRPS ponudnik/prodajalec ne priznava nikakršnega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

 

 

 

Lahko uporabljamo piškotke?