Splošni pogoji


Splošni pogoji urejajo prodajo in nakup blaga, pravice in obveznosti potrošnikov ter ostala vprašanja v zvezi s dejavnostjo trgovine Pegasus Pro podjetja Pegasus Pro d.o.o., davčna številka SI99407639, naslov Prušnikova ulica 89, 1210 Ljubljana-Šentvid (v nadaljevanju: Prodajalec). Prodajalec deluje v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije, predvsem v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s Splošnimi uredbami o varstvu podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). 

Potrošnik z uporabo spletnega kataloga, klikom na polje "naročilo blaga", "potrditev zaloge", "kdaj bo na zalogi?" ali dostopom do trgovine preko drugih kanalov (po telefonu, preko elektronske pošte, preko online-svetovanja) potrdi, da je obveščen o vsebini teh Splošnih pogojev.

Naročila, narejena v spletnem katalogu na strani www.pegasus-pro.si, se obravnavajo kot pogodba o nakupu, skljenjena na daljavo. Pogodba traja, dokler niso izpolnjene pravice in obveznosti pogodbenih strank.  Vse cene na spletni strani www.pegasus-pro.si so v EUR, veljavne na dan naročila blaga in vlkjučujejo DDV. Prodajalec izda kupcu račun za kupljeno blago ob prodaji, skljenjeni v poslovnih prostorih prodajalca ali ob dostavi blaga, če je pogodba sklenjena na daljavo. Cene za blago ne vključujejo stroškov dostave.

Potrošnik pri potrdilu naročila mora se strinjati s stroškami dostave in dodatnimi stroškami, ki nastanejo zaradi narave blaga. Podatki o tehničnih značilnosti in slike blaga so navedeni na spletni strani.

Vsak izdelek ima posamezno stran; izdelke, ki imajo več možnosti naročanja (barvne razlike, dodatne možnosti dimenzije, prilagoditev blaga potrebam kupca) ali izdelke, ki niso navedeni na spletni strani www.pegasus-pro.si, se štejejo kot izdelke po naročilu in se obravnavajo kot blago, narejeno po natančnih navodilih kupca ter prilagojeno njegovim potrebam in nima možnosti vračila. V posameznih primerih lahko se obrnete na naš kontaktni center za več informacij o možnosti vračila takšnih izdelkov. Prodajalec izpolni svojo pogodbeno obveznost z dostavo blaga - osebno ali preko dostavne službe.

Potrošnikom priporočamo, da ob prevzemu blaga:
- Prepričajte se, da izdelek, ki ste ga dobili, je v brezhibnem stanju ter je izdelek, ki ste ga naročili. Če izdelek ni pravilen - ne odpirajte originalne škatle in ne uporabljajte tega izdelka. Če napačni izdelek odprete, izvedete montažo ali ga začnete uporabljati, postanete finančno odgovorni za dostavljen izdelek. 

- Če slika ali naziv na embalaži se ne ujema z naročenim artiklom, prosimo da izdelka ne odpirate, nas pa kontaktirajte na 040 854 500 ali na elektronski naslov trgovina@pegasus-pro.si. 

- Če izdelek se ujema z vašim naročilom, embalažo odpirajte previdno, nalepk ter zaščitne folije ne poškodujte dokler niste prepričani, da izdelek boste obdržali.

- Pri dostavi z našo dostavno službo preverite izdelek skupaj z voznikom in samo po pregledu podpišite dobavnico. 

- Pri dostavi z drugo dostavno službo priporočamo, da izdelek pregledate ob prevzemu in naprej preverite na zunanje poškodbe. Poškodovani izdelek lahko zavrnete pri dostavi in nam o tem nemudoma sporočite. Samo pri tem postopku vam lahko omogočimo hitro zamenjavo. 

VRAČILA IN REKLAMACIJE

Naročila, izvedena preko spletnega obrazca, po telefonu, preko elektronske pošte ali preko online-svetovanja, obravnavamo kot naročila, skelnjena na daljavo. Pri takšnih nakupih potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga obvesti prodajalca, da odstopa od pogodbe brez obrazložitve svoje odločitve. Stroške vračila blaga bremenijo v tem primeru potrošnika. 

Pri prodajni pogodbi začne omenjeni odstopni rok teči z dnem, ko:

  • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad blagom
  • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih kupec naroči v enem naročilu
  • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov
  • kupec ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje kupec, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna

Potrošnik lahko uveljavi pravico do odstopa od pogodbe v pisni obliki na naš elektronski naslov trgovina@pegasus-pro.si ali info@pegasus-pro.si. Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe nosi kupec. O prejemu obvestila za odstop od pogodbe prodajalec mora obvestiti potrošnika takoj. Vračilo plačil se opravi najkasneje v roku 14 dni po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. Prodajalec vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. To pomeni, da v primeru, če je bilo naročilo plačano s plačilno kartico, se vračilo izvede s povračilom sredstev na kartico. Če je bilo naročilo plačano na kakršen koli drug način (plačilo po povzetju, e-bančništvo, položnica), se sredstva plačajo na bančni račun kupca, zato mora kupec številko računa sporočiti prodajalcu. Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne, ali izroči prodajalcu ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo. Kupec v povezavi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah:
1. glede blaga, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam ter blaga, ki je izredna ponudba. 
2. glede blaga, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe
3. o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je kupec po dostavi odprl varnostni pečat (če pečata ni, velja če je kupec odprl originalno embalažo)
4. o dobavi časopisov, periodičnega tiska
5. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat (sem sodijo brivniki, masažni aparati, oblačila za hujšanje, rezervne mrežice in noži za brivnike, zobne ščetke,...);
6. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti. 
7. Vračil vgrajenega materiala (položene ploščice, zmontirane ter zasilikonirane tuš kabine) ne sprejemano!


Potrošnik lahko vloži reklamacijo z namenom uveljavljanja pravice na podlagi stvarnih napak, garancije, napačno izračunane cene in drugih napak. Reklamacije lahko oddate v pisni obliki na info@pegasus-pro.si ali na trgovina@pegasus-pro.si

Prodajalec bo na reklamacijo potrošnika odgovoril nemudoma ali najpozneje v 8 (osmih) dneh od dneva prejema reklamacije.

 

Prodajalec mora kupcu izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja tudi za stvarne (tovarniške) napake. Prodajalec odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo po tem, ko je kupec prevzel blago, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Napaka je stvarna:

  1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
  2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje (in ta je bila prodajalcu znana oz. bi mu morala biti znana)
  3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
  4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila

 

 

Lahko uporabljamo piškotke?